Den här bloggen, och de andra delarna som ingår i webbprojektet Estnisk litteratur i svensk tolkning, har kommit till för att testa en idé: att flera människor med relevanta språkkunskaper skulle kunna göra betydande insatser för att främja ett lands kultur, genom att med gemensamma och ideella krafter hjälpas åt att översätta dess litteratur till ett annat språk.

Idén om att samarbeta kring litterär produktion är inte på något sätt unik, eller ens modern. Redan Kreutzwald sökte – som han nämner i förordet till första utgåvan av Kalevipoeg 1857 – hjälp från allmänheten i form av relevanta bidrag. Dessvärre gav detta inte något resultat, annat än uttryck för misstro och ifrågasättande, till och med illvilja; förhoppningsvis ska inte samma öde drabba det här projektet.

För tillfället är den här bloggen den enda delen av projektet som står klar att använda. Tanken är att det skall tillkomma en så kallad wiki, där man kan publicera översättningar av estnisk litteratur och eventuellt presentationer av författarna, samt en webbplats, som man mer kan betrakta som ett skyltfönster för projektet. Den här bloggen är i sin tur projektets anslagstavla. Exakt hur den kommer att användas får tiden utvisa, men min tanke just nu är att man skulle kunna använda den till diskussioner om de texter man håller på att översätta, kanske för att ställa frågor om besvärliga passager eller för att be om synpunkter. Alla som har lust att bidra är välkomna att göra det, och tanken är att det på webbplatsen skall finnas formulär för att anmäla sitt intresse och erhålla inloggningsuppgifter för bloggen. Kommentarer till publicerade inlägg kan vem som helst skriva.

En viktig aspekt av det här projektet är att det inte skall utnyttjas för att sprida kopior av upphovsrättsligt skyddade texter. Därför skall alla översättningar som publiceras vara egna översättningar, och originaltextens upphovsman skall ha varit avliden i minst 70 år.

I nuläget saknas det svenska tolkningar av ganska stora delar av den estniska litteraturen, även de mest klassiska verken. Om man bara vill så går det att ändra på det. Och samarbete förändrar, som sagt, allt.