För en tid sedan – redan ett par veckor sedan, faktiskt – lyckades jag äntligen få upp wikin som jag länge talat om: estlitist.se/wiki är adressen.

Än så länge är såväl antalet sidor som mängden innehåll ganska begränsat. De sidor som faktiskt finns där är sådana som jag själv har lagt till. Författarpresentationerna har jag med benäget tillstånd hämtat från kursmaterial från Uppsala universitet, och de översättningar som presenteras är hittills sådana som jag själv har gjort under mina studier där.

Även om jag inte är direkt missnöjd med någon av översättningarna, finns det säkert en del att förbättra. Och det är det som är hela grejen med det här projektet, att det står vem som helst fritt att rätta fel eller att förbättra de texter som har publicerats. Det är naturligtvis också fritt fram att lägga till egna översättningar, så länge man följer de villkor som beskrivs på wikins huvudsida.

Min förhoppning är förstås att fler skall vilja bidra till wikin, och att den med tiden kommer att bli en resurs för alla svenskspråkiga som av någon anledning har intresse för estnisk litteratur.

PS. Om någon undrar över titeln på det här inlägget, så anspelar den på att wikin under ca en veckas tid, fram till alldeles nyligen, har varit otillgänglig. Detta berodde på att One.com, som tillhandahåller utrymme och programvara för wikin, hade uppdaterat ett verktyg till en ny version, vilket uppenbarligen inte var helt problemfritt. Nu är wikin dock tillgänglig igen – välkomna!